МУИС-ийн номын сан 24 цагаар ажиллаж эхэллээ

Номын сан МУИС-ийн оюутнуудад зориулж шалгалтын үеэр туршилтаар 24 цагаар ажиллана.

Хугацаа: 2019.12.23 – 2019.12.27
Ажиллах цэг: Номын сангийн нэг цэгийн үйлчилгээний хэсэг
Утас: 77307730 – 1411, 77307730 – 1424,   91011181