Магистрын судалгааны ажил 100 хувь цахим боллоо

МУИС-ийн Номын сангийн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 6500 гаруй хэвлэмэл магистрын судалгааны ажлыг 100 хувь цахим болгож дууслаа. Та бүхэн http://catalog.num.edu.mn хаягаар хандан дараах зааврын дагуу цахимаар магистрын судалгааны ажлыг үзэх боломжтой.