Багш, ажилчид, оюутнуудын анхааралд

 

Номын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, чөлөөт орчинг МУИС-ийн оюутнууддаа зөв боловсон ашиглуулах зорилготойгоор номын санд хамгаалалтын хаалга суурилуулж эхлээд байна. Эрдэмтэн багш, ажилтан, оюутнууд та бүхэн өөрсдийн МУИС-ийн багш, ажилтан, оюутны үнэмлэхээ биедээ авч явж байна уу.
ЖИЧ: МУИС-ийн үнэмлэхээ бичиг хэрэг болон оюутны албанаас нөхөн авах боломжтой.