Гэрээр уншлагад авсан номын хугацаа сунгах хүсэлтийг онлайнаар өгдөг боллоо

МУИС-ийн номын сангаас гэрээр авсан номын хугацааг онлайнаар сунгах үйлчилгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн https://catalog.num.edu.mn/ хаягаар хандан өөрийн эрхээр нэвтрэн орж номын хугацаа сунгах хүсэлтээ онлайнаар илгээгээрэй.

Онлайнаар ном сунгах үйлчилгээний зааврыг https://library.num.edu.mn/?page_id=4150 үзнэ үү

Номын хугацаа сунгах хүсэлттэй холбоотой санал хүсэлт байвал бидэнд хандана уу.

Цахим шуудан: library@num.edu.mn

Утас:77307730-1415 /Номын сангийн мэдээллийн технологийн хэсэг/