EBSCO-ийн зүгээс мэдээлэл хайх тусгайлсан уралдааныг зарлаж байна.

EBSCO-ийн зүгээс өөрийн 3-н хэрэглэгч болох МУИС, ШУТИС, СЭЗИС-ийн багш, уншигч нарын дунд 2019 оны 4-р сарын 15-наас 6-р сарын 10-ны өдрийг хүртэл мэдээлэл хайх тусгайлсан уралдааныг зарлаж байна.
Та бүхэн постерт байгаа холбоосруу орж заавар болон мэдээлэлтэй танилцана уу.
Шагналт байрт шалгарсан хүмүүсийг EBSCO-ийн зүгээс шалгаруулж, шагналуудыг гардуулах болно.