“Социоаналитик” номын хэлэлцүүлэгт урьж байна


Зохиогч: А. Хишигтөгс

(МУИС-ийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн дэргэдэх Залуу социологич клуб) 
Унших нэг хэрэг, ойлгох нэг хэрэг. Нээлттэй хэлэлцүүлэг

Хаана: МУИС-ийн номын сан 202-р танхим

Хэзээ: 2019 оны 4 сарын 17нд 17.30-20.00 цагт
Нийгмээ шинжилнэ гэдэг хүн өөрийгөө ч мөн шинжилнэ гэсэн үг. Хүрэлцэн ирнэ үү