МУИС-ИЙН НОМЫН САН 24 ЦАГААР АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

МУИС-ийн захиргаа НОМЫН САНГАА оюутнууддаа 24 ЦАГААР тогтмол үйлчилгээ үзүүлдэг болгохоор шийдвэр гаргалаа. МУИС-ийн номын сан нь шалгалтын үеэр 24 цагаар үйлчилгээ үзүүлдэг байсан бол 2022 оны 3 сарын 21-ний өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 24 цагийн уншлагын танхим туршилтаар нээж ажиллуулахаар боллоо.