“Номын санчдын хөгжил” сэдэвт сургалт семинарт урьж байна

МУИС-ийн Номын сан нь бусад их дээд сургуулийн номын санг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх үүргийнхээ хүрээнд 2017 оны 03 сарын 31-ний өдөр “Номын санчдын хөгжил” сэдэвт сургалт семинарыг зохион байгуулах тул номын санч нар болон номын сангийн чиглэлээр суралцагсдыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.