Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Нүүр хуудас

Номын санд магистр, докторын судалгааны бүтээл хураалгахад тавигдах шаардлага

Цаасан хэлбэр

  • Магистрын судалгааны бүтээлийг тухайн салбар сургуулиас баталсан загвар, шаардлагын дагуу бичнэ.
  • Докторын судалгааны бүтээлийг “ДОКТОРЫН ДИССЕРТАЦИЙН ЭХ БЭЛТГЭХ, ХЭВЛҮҮЛЭХ, ДИССЕРТАЦИ, СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХӨД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ”-ын 3-т зааснаар бичнэ.
  • Цаасан хэлбэрийн судалгааны бүтээлийг ном хэлбэртэй хэвлүүлсэн байх шаардлагатай.

Цахим хэлбэр /CD, DVD/

  • Үндсэн судалгааны бүтээл нь PDF хэлбэрийн нэг файл байна. /Гадна хавтас, дотор нүүр, гарчиг, товчилсон үгийн жагсаалт, үндсэн бүлэг, дэд бүлэг, номзүй, ишлэл материал, хавсралт гэх мэт/
  • Судалгааны бүтээлийн хураангуй /абстракт/ нь PDF хэлбэрийн нэг файл байна.
  • Үндсэн судалгааны бүтээл нь цаасаар хэвлэгдсэн дипломын ажилтайгаа утга агуулга болон хуудасны зөрүүгүй /яг адилхан/ байна.
  • Үсгийн фонд нь танигдаж байх ёстой.
  • CD-ний нүүрэн дээр дипломын хавтсанд тусгасан мэдээллийг оруулж хэвлэнэ.

 

ШУТИС төв номын санд ОХУ-ын диссертаци унших боломжтой боллоо

ШУТИС төв номын сан ОХУ-д хамгаалсан ОХУ-ын Үндэсний номын санд ашиглагдаж буй 2000 оноос хойш эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүх салбар мэргэжлийн 830’000 гаруй диссертаци, 8’800 гаруй эртний ном, 14’118 нотны бичлэг, 30’804 сурах бичиг, 105’298 ховор нандин бүтээлүүд, 3’342 гар бичмэлийг е-хэлбэрээр унших боломжтой боллоо. Та бүхэн өргөнөөр үйлчлүүлнэ үү!

Хаяг: ШУТТНС-6 давхар Эрдэм шинжилгээний уншлага 602 тоот
Email: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас: 9923-8072

 

 

2016 оны шинэ номын мэдээ №1

МАТЕМАТИК, ФИЗИК

Лхагва О., Батмөнх М. Тооцоололт математик, физик. -2 дахь хэвлэл. –УБ.: “Адмонпринт” ХХК, 2015. -260х.

Дээд математикийн бүрэн агуулгын хүрээнд оюутан залуусыг Тооцооллын математикийн гол гол аргатай танилцуулж, Mathcad багцыг хэрэглэн тооцоо дүрслэл үйлдүүлж, дадал чадвар олгоход энэхүү гарын авлагын зорилго оршино. Инженер, технологийн тооцоо дүрслэлд зориулан бүтээсэн Mathcad багц бол энэ төрлийн Matematica, Matlab мэт багцуудаас хамгийн хялбар нь бөгөөд эрдмийн суурь нь ижил учир бусад багц болон программчлалын хэл рүү шилжихэд дөхөмтэй юм. Энэхүү гарын авлагад алгебрын нэг хувьсагчид болон систем тэгшитгэл, дан болон систем ердийн дифференциал тэгшитгэл, тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлийг ойролцоолон шийдэх, тоон баримтыг боловсруулах, хэлхэх, фурье хувиргалтын арга зүй зэрэг бүлгүүдийг оруулж, мөн физикийн тулгуур тэгшитгэл, хууль зүйг тооцоот туршилт үйлдэн асуудлыг шийдэх арга, санаануудыг энэ номонд тусгажээ.

22.193

Л-87                 /БУН унш-3, ХШУИС-5ш/                  Т-17729-17730

 
X сарын шилдэг уншигч
Баннер

Б. Жамсранжав
ХЗС-Эрх зүй-2