Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Нүүр хуудас

Лавлагаа номзүй, эрдэм шинжилгээний фонд шинэ өрөөнд орлоо

179 тоот уншлагын зааланд үйлчилгээгээ явуулж байсан эрдэм шинжилгээний фонд, каталог, лавлагаа ном зүйн тасаг хичээлийн 2-р байрны №153 тоот өрөөнд үйлчилгээгээ явуулж эхэллээ. Ингэснээр 179 тоот уншлагын заалны суудлын тоог нэмж, уншигчдын ая тухтай байдлыг бий болгосон. Мөн түүнчлэн ном захиалгын хүлээлт үүсгэх, уншлагын зааланд каталог шүүх, чимээ шуугиан гаргах асуудлыг шийдэж байна.

Чөлөөт сонголттой уншлагын танхим

Эрдэм шинжилгээний фонд, лавлагаа номзүйн тасаг

 

2014 оны шинэ номын мэдээ №1

Жигжидсүрэн Ч. Математикийн сургалтын материал ХI-ХII: ЕБС ХI-ХII ангид үзнэ /Хян. Г. Ашхүү, Ч. Жигжидсүрэн. – УБ.: 2013. – 202 х.

Энэхүү гарын авлагад математикийн үндсэн чухал сэдвүүдийн бодлогуудыг хэрхэн бодох аргыг эзэмших, түүнийгээ хэрхэн яаж хэрэглэх тухайг жишээтэйгээр тайлбарласан болно. Мөн 2008-2012 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зарим бодлогын сэдвийг оруулжээ. Гарын авлагыг ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, их дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэгчид, математикийн багш нарт зориулав.

Илүү...

 

2013 оны шинэ номын мэдээ №7

ЭКОЛОГИ, ГАЗАРЗҮЙ, АМЬТАН СУДЛАЛ

Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл ажиллагааг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, туршлага: Сургалтын гарын авлага /Эмх. О. Алтансүх, Б. Ариунсанаа, О. Мэндбаяр. – УБ.: Арвин судар, 2013. – 152 х.

Энэхүү сургалтын гарын авлаганд төслийн зорилгот голын сав газар, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох шаардлага, экосистемийн үүрэг, түүний харилцан үйлчлэл, 4-р бүлэгт экосистемийн хэвийн байдлыг алдагдуулж буй ажиллагаа, тэдгээр нь усны горимд сөргөөр нөлөөлөх нь, экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээний Монгол орны ба олон улсын туршлага, боломжууд гэсэн таван бүлгүүдэд тус тус хуваан авч үзэхийн хамт зургийн жагсаалт, хүснэгт зэргийг багтаасан болно.

Илүү...

 
III сарын шилдэг уншигч
Баннер

Т. Мөнхтулга
ХЗС-Эрх зүй-2

Оюутан таны сонорт