Түүхэн замнал

1941
Их сургууль хуучин холбооны техникумын байшинд 1 давхрын жижиг өрөөнд 100 гаруй номоо цуглуулж эхэлсэн нь МУИС-ийн номын сангийн үндэс суурь тавигджээ.
1962
МУИС-ийн хичээлийн II байр ашиглалтанд орж, 300 хүний суудалтай уншлагын танхим, 200 000 боть номын багтаамж бүхий номын сантай болсноор улсын хэмжээнд хоёрдугаар зэргийн номын сан болжээ.
1981-1986
Номын сангийн хуучин аравтын ангилалын системээс “Номын сан номзүйн ангилал”-ын системд шилжин бүх каталогийн карт, номыг дахин ангилан шинэчлэх ажил зохион байгуулагдсан.
1994
“International Book Bank”-нд хүсэлт гаргаснаар 18000 ширхэг англи хэл дээрх ном хүлээн авч гадаад номын фонд байгуулагдсан.
1998
Номын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор БНСУ-аас номын хөдөлгөөнт тавиур захиалан худалдан авалт хийж, нийт номын фондонд 200 мянган номыг байрлуулсан.
1999
Чөлөөт сонголттой уншлагын танхим нээгдсэн.
2001
Интернэт уншлагын танхим шинээр нээгдсэн.
2001
Номын сангийн автоматжуулалтын Lib4U програмыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.
2008
Дэлхийн банкны “Хөгжлийн мэдээлэл, сургалтын төв” байгуулагдсан.
2010
Олон улсын номын сангийн автоматжуулалтын систем болох Коха програм хангамжийг нэвтрүүлсэн.
2014
“МУИС-ийн номын сангийн журам”-ийг баталлаа.
2014
Байгалийн ухааны уншлагын танхим чөлөөт сонголтын хэлбэрт шилжлээ.
2014
Гадаад ном, тогтмол хэвлэлийн уншлагын танхим чөлөөт сонголтын хэлбэрт шилжлээ.
2015
МУИС-ийн ОУХНУС-ийн номын сан чөлөөт сонголтын хэлбэрт шилжлээ.
2015
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн номын сан төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Ж.Батмөнхийн нэрэмжит боллоо.
2015
Гэрээр ном олгох фондыг шинээр бий болголоо.
2015
Нийгмийн ухааны уншлагын танхимыг чөлөөт сонголтын хэлбэрт шилжүүлснээр МУИС-ийн төв номын сангийн бүх уншлагын танхимууд чөлөөт сонголтын хэлбэрт бүрэн шилжлээ.
2015
Номын сангийн Коха программыг шинэчлэх, сайжруулах төсөл хэрэгжлээ.