“МУИС-ийн номын санчдын хөгжил” сэдэвт цуврал семинар №5 боллоо

“Номоо гамтай хэрэглэе” уриан дор “Ном сэлбэн засах, туршлага солилцох” сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. МУИС-ийн номын сангийн ном сэлбэн засагч Н.Оюунчимэг урагдаж гэмтсэн хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн сэлбэн засварлах талаар практикт суурилсан сургалтыг номын санчдын дунд явуулсан бөгөөд энэхүү сургалтын үр дүнд урагдаж гэмтсэн 32 ширхэг номыг сэлбэн засварлаж, уншлагад гаргахад бэлэн болголоо.